152/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.

Částka: 052 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. června 1999 Nabývá účinnosti: 21. července 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

152

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy
utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., se mění takto:

      1. V příloze č. 2 se v nadpisu nad body 5 až 13 slovo "úřadů" nahrazuje slovem "orgánů".

      2. V příloze č. 2 bodě 5 se slovo "úřadů" nahrazuje slovem "orgánů".


Čl. II

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

MENU