130/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky

Částka: 048 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. května 1999 Nabývá účinnosti: 30. června 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 181/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 8. června 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

130

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. května 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na prostředky zdravotnické techniky      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky, se mění takto:

      1. V § 2 písmena a) a b) znějí:

"a)
zdravotnické prostředky, které jsou činidlem, výsledkem reakce, kalibrátory, kontrolními materiály, sadami, nástroji, přístroji, zařízeními nebo systémy používanými samostatně nebo v kombinaci zamýšlené výrobcem k použití "in vitro" pro zkoumání vzorků, včetně darované krve a tkání získaných z lidského těla, s cílem získat informace o fyziologickém nebo patologickém stavu nebo o vrozené anomálii nebo pro stanovení bezpečnosti a kompatibility s možnými příjemci anebo pro sledování léčebných opatření; za tyto prostředky se považují i nádoby na vzorky zamýšlené výrobcem pro použití při diagnostickém vyšetření "in vitro",
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU