98/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. května 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 25. května 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
98

ZÁKON

ze dne 29. dubna 1999,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění zákona č. 10/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., se mění takto:

      1. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova "rodinného domku" zrušují a doplňuje se bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní:

"5.
určeny pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce,17a)

____________________
17a)
§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.".

      2. V § 9 odst. 5 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU