89/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Částka: 033 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. května 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 18. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 412/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, se mění takto:

      1. V § 1 odst. 1 písmena l) až t) zní:

"l)
v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m)
v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,

n)
v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o)
v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,

p)
v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

r)
v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

s)
v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,

t)
v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky.".

      2. V § 1 odst. 1 se písmeno u) vypouští.

      3. Přílohy č. 1 až 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.


Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové
číslo
Utajovaná skutečnost Stupeň utajení
1. Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování) V - D
2. Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT
3. Systém bezpečnostní ochrany informačních systémů nakládajících
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU