86/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. května 1999 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. května 1999 Nabývá účinnosti: 15. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 4. května 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí
zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11 a § 4 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech:


Čl. I

      Vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb. a vyhlášky č. 208/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 23 odstavec 2 zní:

      "(2) V označování kompletních a doplňkových krmiv, do nichž byly přidány doplňkové látky s výjimkou enzymů a mikroorganismů, se uvádí druh použité doplňkové látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupci1+2 a její celkový obsah. Obsah vitaminu E se uvádí jako alfatokoferol.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU