80/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. května 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 1999 Nabývá účinnosti: 4. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 20/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na jednoduché tlakové nádoby      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, se mění takto:

      1. V § 3 odst. 3 písm. b) se slovo "menší" nahrazuje slovy "není větší".

      2. V příloze č. 1 se v bodě 1.1.1. písm. cb) symbol "l" nahrazuje symbolem "" a symbol "L" symbolem "<".

      3. V příloze č. 1 se v bodě 1.1.1. písm. cc) na konci čtvrtého řádku zrušuje pomlčka a na pátém řádku se číselný symbol "10 oC" nahrazuje číselným symbolem "-10 oC".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU