79/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. května 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 1999 Nabývá účinnosti: 4. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 323/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 25. září 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na střelné zbraně a střelivo      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

      Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, se mění takto:

      1. Pod nadpisem "BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ" se za značku "zkouška bezdýmným prachem - hlaveň, zkoušené součásti" vkládá tato značka:


"Zahraniční zbraně - hlaveň, zkoušené součásti".

      2. Pod nadpisem "ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ" se grafické vyobrazení identifikační značky zkušebny v Eibar, vyražené na všech zbraních, nahrazuje tímto grafickým vyobrazením:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU