15/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Částka: 006 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. ledna 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. listopadu 1998,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, se mění takto:

      1. V příloze č. 2 písm. n) se slova "určité výškové úrovně budov a staveb" nahrazují slovy ", různé výškové úrovně staveb".

      2. V příloze č. 2 písm. q) se slova "divadelní zdviže" nahrazují slovy "jevištní výtahy".

      3. V příloze č. 2 písm. r) se slova "zdvihání osob nebo osob a břemen" nahrazují slovy "dopravu osob nebo osob a nákladů".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU