10/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Částka: 004 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. ledna 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 19. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
10

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví,
ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy      Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky a podle § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:


§ 1

      (1) Zrušuje se:

1.
Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

2.
Nařízení vlády č. 182/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3.
Nařízení vlády č. 33/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU