95/1999/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb.

Částka: 095 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 6. prosince 1999 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 6. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1. v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. ze dne 3. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22
odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.


2. v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb. ze dne 10. března 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8
odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích


      1. V odůvodnění nálezu na konci posledního řádku strany 1074 má místo "§ 21" správně být "§ 22".

      2. V odůvodnění nálezu na posledním řádku před podpisem na straně 1244 má místo "§ 50 odst. 1" správně být "§ 58 odst. 1".


Redakce

Zavřít
MENU