55/1999/1 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.

Částka: 055 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 28. července 1999 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. července 1999 Nabývá účinnosti: 31. července 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem op23/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2001
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 15. července 1999,

kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček
celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.      Ministerstvo financí podle § 10 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zrušuje u Celního úřadu Brno I. POBOČKU BRNO - ŽELEZNICE, jejíž zřízení bylo vyhlášeno v příloze opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny.

      Toto opatření nabývá účinnosti dnem 31. července 1999.


Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

Zavřít
MENU