317/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1998 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 1998,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,
ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.      Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "14,80 Kč" nahrazuje částkou "18 Kč".

      2. V § 2 odst. 1 písm. b) se částka "2 650 Kč" nahrazuje částkou "3 250 Kč".

      3. V § 5 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci a částka, která odpovídá zvýšení mzdy za práci ve svátek.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU