317/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1998 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU