298/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

Částka: 102 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. prosince 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 17. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 6. října 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 14/2005 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 6. října 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1995 byla v Islamabádu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky.

      Dohoda na základě svého článku 10 vstoupila v platnost dnem 6. října 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Pákistánské islámské republiky ze dne 15. srpna 1956.

      Český překlad dohody se vyhlašuje současně.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky


      Vláda České republiky a vláda Pákistánské islámské republiky, (dále nazývané "smluvní strany");
. . .

Zavřít
MENU