273/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
273

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. listopadu 1998

o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):


Odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a statkových hnojiv


§ 1

      Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
partií takové množství hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů nebo statkových hnojiv (dále jen "výrobky"), které svými vlastnostmi, označením a prostorovým uspořádáním představuje jednotný celek,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a statkových hnojiv
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Chemické rozbory, biologické zkoušky a testy
§ 9  
§ 10  
Příloha č. 1 - Minimální počty dílčích vzorků podle druhu výrobku a velikosti partie
Příloha č. 2 - Postupy laboratorního zkoušení
Zavřít
MENU