272/1998 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace

Částka: 096 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. listopadu 1998 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 1. července 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 385/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 23. listopadu 2010
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
272

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu


      Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, že svým rozhodnutím č. 135/98 č. j. 17 150/98/6000/1000 - MIPOX0055Z6J ze dne 1. července 1998 pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 1, Biskupský dvůr 5, prováděním akreditace.

      Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 1. července 1998.
MENU