218/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. září 1998 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 17. září 1998 Nabývá účinnosti: 1. října 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
218

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 17. září 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství
a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli,
ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., se mění takto:

      1. § 12 zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU