208/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. září 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 18. srpna 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. srpna 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 4 odst. 7 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech:


Čl. I

      Vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb., se mění takto:

      1. V § 11 odst. 4 se slova "kostní tuk, kostní šrot krmný, kostní vývar sušený a tuk živočišný" nahrazují slovy "kostní šrot krmný a kostní vývar sušený".

      2. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slova "jakostních znaků" vkládají slova "mimo doplňkových látek".

      3. V § 20 se doplňuje odstavec 5, který zní:

      "(5) V označení masové, masokostní, živočišné, kostní, peřokostní a bílkovinné kostní moučky, bílkovinného koncentrátu, kostního šrotu krmného a kostního vývaru sušeného se uvede: "Krmná surovina obsahuje bílkovinné složky získané ze savčích tkání a je zakázáno ji zkrmovat přežvýkavcům".".

      4. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slovo "kombinovat" doplňují tato slova: "s výjimkou masové, masokostní, živočišné, kostní, peřokostní a bílkovinné kostní moučky, bílkovinného koncentrátu, kostního šrotu krmného, kostního vývaru sušeného, kostního tuku, tuku živočišného, kvasnic krmných sušených, pivovarských kvasnic sušených, aminokyselin a jejich analogů, které se vždy uvádějí podle použitého druhu, a to i při použití skupin krmných surovin".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU