174/1998 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Částka: 059 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. července 1998 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 344/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. června 1998

o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ


§ 1

      (1) Za kosmetický prostředek se považuje látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla, zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy. Za kosmetický prostředek se nepovažuje výrobek, který má povahu kosmetického prostředku, může však pro své farmakologické vlastnosti, s přihlédnutím ke stavu vědeckých poznatků, způsobu a rozsahu použití a poznatkům spotřebitelů sloužit k ovlivňování tělesných funkcí. Příkladný výčet kosmetických prostředků stanoví příloha č. 1.

      (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou kosmetické prostředky uváděné na trh včetně těch, které jsou určené k použití v provozovnách holičství, kadeřnictví, kosmetických služeb, pedikúry, manikúry,1) masérských služeb a dalších obdobných služeb péče o tělo.


§ 2

      (1) K výrobě kosmetických prostředků lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi v koncentracích použitých v receptuře výrobku podmiňují výrobu bezpečného kosmetického prostředku.2)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ  
§ 10  
Příloha č. 1 - Příkladný výčet kosmetických prostředků
Příloha č. 2 - Seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků
Příloha č. 3 - Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití
Příloha č. 4 - Seznam přípustných barviv, které lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv (1)
Příloha č. 5 - Seznam konzervačních přísad v kosmetických prostředcích, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití
Příloha č. 6 - UV filtry pro kosmetické prostředky a jejich nejvyšší přípustné koncentrace
Příloha č. 7 - Mikrobiologické požadavky na kosmetické prostředky
Příloha č. 8  
Zavřít
MENU