134/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. června 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 2. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. června 1998,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

      Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.


§ 2

      Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.


§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Ministryně:

MUDr. Roithová, MBA v. r.


Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI
Příloha PDF (27 kB)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI
Zavřít
MENU