126/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 1998 Nabývá účinnosti: 8. června 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
126

ZÁKON

ze dne 13. května 1998,

kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      V zákoně České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb., se § 7 odst. 3 vypouští.


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.
MENU