126/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 1998 Nabývá účinnosti: 8. června 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU