112/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU