110/1998 Sb.Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Částka: 039 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 29. května 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 1998 Nabývá účinnosti: 29. května 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 22. dubna 1998

o bezpečnosti České republiky


      Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Čl. 1
      Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu.


Čl. 2

      (1) Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
Čl. 5 - NOUZOVÝ STAV
Čl. 6  
Čl. 7 - STAV OHROŽENÍ STÁTU
Čl. 8 - ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ
Čl. 9 - BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU
Čl. 10 - PRODLOUŽENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Čl. 11 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 12  
Čl. 13 - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Zavřít
MENU