77/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. dubna 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. března 1998 Nabývá účinnosti: 10. května 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON

ze dne 24. března 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 9 odst. 1 zní:

      "(1) Asistentem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání.".

      2. § 15 odst. 1 zní:

      "(1) Pro rozhodování věcí podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nepatří do působnosti pléna, a pro rozhodování podle § 43 odst. 2 vytváří Ústavní soud ze soudců čtyři tříčlenné senáty.".

      3. V § 19 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Ve věci podle § 43 odst. 2 se vyžaduje k přijetí usnesení senátu souhlas všech členů senátu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU