62/1998 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov

Částka: 026 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 31. března 1998 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 10. března 1998 Nabývá účinnosti: 31. března 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
62


NÁLEZ


Ústavního soudu

Jménem republiky


      Ústavní soud rozhodl dne 10. března 1998 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov,

takto:

      Obecně závazná vyhláška obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu:

JUDr. Kessler v. r.
MENU