28/1998 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností

Částka: 012 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. února 1998 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 24. února 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 469/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 1997,

kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností


      Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.:


§ 1

      Toto nařízení stanoví v příloze obsahové náplně řemeslných živností.1)


§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Předseda vlády:

Ing. Tošovský v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Khnl v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 20 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).Příloha k nařízení vlády č. 28/1998 Sb.
OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍ

SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky

Kovářství

      Odborné práce při výrobě a opravách strojních součástí, nástrojů, nářadí, popř. dalších výrobků ručním nebo strojním kováním zahrnující zejména volné kování a zápustkové kování materiálů, válcování v kovacích válcích a lisování profilů, klenutých a plochých den z oceli nebo neželezných kovů a jejich slitin, tvarování listových per a pružin, rovnání výkovků, výstřižků, výpalků a svařenců. Ohřívání vsázkového materiálu v pecích a výhních.

      V rámci živnosti lze dále provádět činnosti k odstraňování výronků, otřepů apod., včetně základních prací ručního třískového opracování materiálů. Jednoduché montážní a demontážní práce nezbytné pro dokončení výrobku po provedených kovářských pracích. Povrchová úprava kovářských výrobků, plamenové nebo obloukové svařování. Základní práce tepelného zpracování materiálu. Po úspěšně vykonané podkovářské zkoušce podkovářské práce.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha k nařízení - OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍ
Zavřít
MENU