27/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. února 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. ledna 1998 Nabývá účinnosti: 19. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. ledna 1998 bylo ve Stuttgartu podepsáno Společné ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999.

      Ujednání vstoupilo v platnost dnem podpisu.

      Do textu Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Zavřít
MENU