16/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. ledna 1998 Nabývá účinnosti: 6. února 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

ZÁKON

ze dne 13. ledna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".

      2. V § 1 odst. 7, v § 9 odst. 2, v § 10, v § 14 písm. a) a v § 19 odst. 1 písm. g) se slova "Státní banky československé" nahrazují slovy "České národní banky".

      3. Poznámka č. 2) zní:

____________________
"2)
Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.".

      4. V § 1 odst. 3 písm. n) se vypouštějí slova "investičního fondu".

      5. V § 4 odst. 1, v § 5 odst. 1, v § 22 odst. 2, v § 24 odst. 2 a v § 40 odst. 1 se slova "Státní bance československé" nahrazují slovy "České národní bance".

      6. V § 4 odst. 1, v § 5 odst. 4, v § 15 a v § 24 odst. 2 se slova "Státní banka československá" nahrazují slovy "Česká národní banka".

      7. § 4 odst. 2 zní:

      "(2) O udělení povolení působit jako banka rozhoduje Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí. Rozhodnutí o udělení povolení působit jako banka podepisuje guvernér České národní banky.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU