11/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984

Částka: 003 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. února 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. října 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 1. října 1997 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci ze dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984.

      Změny Prováděcího předpisu vstoupí v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dnem 1. července 1998 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Českou republiku. Výjimkou jsou změny pravidla 86, které vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1998, a pravidel 89bis a 89ter, které vstoupí v platnost se změnami Administrativní směrnice ke Smlouvě o patentové spolupráci.

      Český překlad změn Prováděcího předpisu se vyhlašuje současně. Do anglického znění textu změn Prováděcího předpisu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Úřadu průmyslového vlastnictví.


Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci


Pravidlo 3

Žádost (forma)

3.1 a 3.2 (Beze změny)

3.3 Kontrolní seznam

(a)
Žádost obsahuje seznam, který udává:

(i)
celkový počet listů, které obsahuje mezinárodní přihláška a počet listů každé části mezinárodní přihlášky: žádost, popis (samostatně se označuje počet listů každé části popisu obsahující výpis sekvencí), nároky, výkresy, anotace;
. . .

Zavřít
MENU