100/1998/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 111/1998 Sb.

Částka: 100 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 4. prosince 1998 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 4. prosince 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb
v zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
      V § 99 odst. 5 a 9 mají místo slov "§ 45 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb." správně být slova "§ 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.".


Redakce
MENU