100/1998/1 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

Částka: 100 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 4. prosince 1998 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 24. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.Ministerstvo financí

vydalo podle § 10 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 10/1993 Sb., opatření č. j. 111/80 123/1998 ze dne 24. listopadu 1998, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č. j. 111/61 721/1997 ze dne 13. listopadu 1997.

      Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

      Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 11/1998.
Zavřít
MENU