91/1998/2 Sb.Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999

Částka: 091 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 10. listopadu 1998 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. října 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/60822/1998 ze dne 26. října 1998, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999.

      Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

      Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 01 Praha 1-Malá Strana.

Zavřít
MENU