356/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.

Částka: 116 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
356

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. prosince 1997,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,
ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.      Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 se nahrazuje částka "13,60 Kč" částkou "14,80 Kč", částka "2500 Kč" částkou "2650 Kč", částka "16,80 Kč" částkou "18,40 Kč", částka "3100 Kč" částkou "3300 Kč", částka "23,30 Kč" částkou "25,70 Kč" a částka "4300 Kč" částkou "4600 Kč".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU