354/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
354

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 1997,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy,
příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací
(služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů      Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c), d) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb. a nařízení vlády č. 327/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 2 písm. b) zní:

"b)
příslušník a občanský zaměstnanec Policie České republiky,".

      2. V § 1 odst. 2 písm. e) se na konci připojují tato slova: "s výjimkou občanských zaměstnanců zařazených v Ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a ve vzdělávacích a technických zařízeních požární ochrany Ministerstva vnitra,".

      3. § 1 odst. 2 písm. g) včetně poznámky č. 1) zní:

"g)
občanský zaměstnanec Úřadu pro zahraniční styky a informace a občanský zaměstnanec rozpočtové organizace nebo příspěvkové organizace, ve které se platové poměry řídí zákonem,1) je-li zřizovatelem těchto organizací Ministerstvo obrany.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU