350/1997 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města

Částka: 115 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 31. prosince 1997 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 8. října 1997 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


350

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky


      Ústavní soud rozhodl dne 8. října 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Chrudimi na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města


takto:


      Čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Předseda Ústavního soudu:

v z. JUDr. Holeček v. r.

místopředseda


      Práva na uvedení odlišného stanoviska k nálezu v protokolu o jednání a na jeho připojení k rozhodnutí s uvedením svého jména podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, využili soudci Ústavního soudu JUDr. Vojen Güttler a JUDr. Pavel Varvařovský.
Zavřít
MENU