333/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 18/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
333

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta:


ODDÍL 1

MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY


§ 1

      Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
mlýnskými obilnými výrobky, výrobky získané zpracováním obilí, pohanky a rýže vícestupňovým mlýnským postupem,

b)
moukou mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilí a tříděný podle velikosti částic, obsahu minerálních látek a druhu použitého obilí,

c)
krupicí mlýnský obilný výrobek získaný v první fázi mletí obilí v podobě hrubších částic zbavených slupky,

d)
vločkami výrobky z vyčištěného a oloupaného obilného zrna nebo bezpluchého nebo zbaveného pluch, získané jeho mačkáním nebo příčným řezáním,

e)
trhankou výrobek z vyčištěného obilného zrna, získaný šetrným drcením,

f)
kroupami výrobky z vyčištěného obilného zrna, převážně z ječmene, zbaveného obalových vrstev broušením,

g)
lámankou zlomkové drobné netříděné obilné kroupy,

h)
jáhly vyčištěná zrna prosa upravená loupáním a leštěním,
. . .

Obsah předpisu:
ODDÍL 1 - MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY
§ 1  
§ 2 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 3 - Označování
§ 4 - Požadavky na jakost
§ 5 - Uvádění do oběhu
ODDÍL 2 - TĚSTOVINY
§ 6  
§ 7 - Členění na skupiny a podskupiny
§ 8 - Označování
§ 9 - Požadavky na jakost
§ 10 - Uvádění do oběhu
ODDÍL 3 - PEKAŘSKÉ VÝROBKY
§ 11  
§ 12 - Členění na druhy a skupiny
§ 13 - Označování
§ 14 - Požadavky na jakost
§ 15 - Uvádění do oběhu
ODDÍL 4 - CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY A TĚSTA
§ 16  
§ 17 - Členění na druhy a skupiny
§ 18 - Označování
§ 19 - Požadavky na jakost
§ 20 - Technologické požadavky
§ 21 - Uvádění do oběhu
§ 22 - Přechodné ustanovení
§ 23 - Účinnost
Příloha č. 1 - Členění na skupiny a podskupiny
Příloha č. 2 - Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost mouky, krupice, vločky, trhanka, kroupy lámanka, jáhly a pohanka, klíčky, obiloviny pro přímou spotřebu, směsi z obilovin
Příloha č. 3 - Rýže - fyzikální a chemické požadavky na jakost
Příloha č. 4 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky
Příloha č. 5 - Členění na skupiny a podskupiny - těstoviny
Příloha č. 6 - Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost
Příloha č. 7 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky
Příloha č. 8 - Členění na druhy a skupiny
Příloha č. 9 - Požadavky na jakost
Příloha č. 10 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky - chléb, pečivo
Příloha č. 11 - Členění na druhy a skupiny
Příloha č. 12 - Požadavky na jakost - náplně
Příloha č. 13 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky
Zavřít
MENU