320/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU