320/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. prosince 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
320

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. prosince 1997,

kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě


      Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "13,60 Kč" nahrazuje částkou "14,80 Kč".

      2. V § 2 odst. 1 písm. b) se částka "2500 Kč" nahrazuje částkou "2650 Kč".


Čl. II

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Předseda vlády:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU