316/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 1997 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 28. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 23. prosince 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 109/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 28. dubna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
316

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 28. listopadu 1997,

kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země,
které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země:


§ 1

      Celkové roční množství látek, včetně látek obsažených ve výrobcích, které může být vyrobeno nebo dovezeno pro účely zajištění základní potřeby1) v oblasti ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu, bezpečnosti jaderných zařízení, výzkumu a vývoje (včetně laboratorního použití), pro roky 1998 a 1999, je uvedeno s rezervou v příloze této vyhlášky.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha k vyhlášce - Celkové množství látek, včetně látek obsažených ve výrobcích, které lze vyrobit nebo dovézt pro účely zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999
Část I.  
Část II.  
Část III.  
Část IV.  
Část V.  
Část VI. - Rezerva
Zavřít
MENU