287/1997 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. listopadu 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
287

ZÁKON

ze dne 20. listopadu 1997,

kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců,
ve znění zákona č. 138/1996 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., se doplňuje takto:

      Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:


"§ 4a

      Představiteli a soudci další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží.".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU