280/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU