265/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. října 1997 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 9. října 1997 Nabývá účinnosti: 24. října 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 9. října 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb.,
o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 7 odst. 2, § 34 odst. 1 a § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a článku IV bodu 9 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích:


Čl. I

      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU