243/1997 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 1997 Nabývá účinnosti: 30. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 10. března 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

ZÁKON

ze dne 12. června 1997,

kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb., se mění takto:

      § 4 písm. f) zní:

"f)
cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, mimo výcvik a zkoušení psů norníků v umělých norách, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov anebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody; způsoby výcviku a zkoušení psů norníků v umělých norách, při kterých může dojít k přímému kontaktu se zvěří, stanoví ministerstvo vyhláškou,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU