238/1997 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace

Částka: 081 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 1997 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 1. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
238

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu


      Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje podle § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, že svým rozhodnutím č. 204/97 č. j. 28857/97/6000/1000 - MIPOX 003 LY0Q ze dne 1. září 1997 pověřilo a Český institut pro akreditaci, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 5, prováděním akreditace.

      Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 1. září 1997.

MENU