237/1997 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem

Částka: 081 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 1997 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 1. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
237

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu


      Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje podle § 5 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, že svým rozhodnutím č. 203/97 č. j. 28857/97/6000/1000 - MIPOX 003 LXMV ze dne 1. září 1997 pověřilo Český normalizační institut, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 5, zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem.

      Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 1. září 1997.
MENU