237/1997 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem

Částka: 081 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. září 1997 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 1. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU