235/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. září 1997 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 25. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. října 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
235

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 25. září 1997,

kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:


Čl. I

      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), se doplňuje takto:

      Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:


"§ 15a

      Mimosmluvní odměna za úkony právních služeb, které advokát jako ustanovený obhájce v trestním řízení poskytl po 1. říjnu 1997, se snižuje o 10 %.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU