207/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství

Částka: 073 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. srpna 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. března 1996 Nabývá účinnosti: 6. srpna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
207

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. března a 12. července 1996 v Praze a Bruselu byla podepsána Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství.

      S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

      Dne 24. července a 6. srpna 1997 byly vyměněny dopisy týkající se interpretace článků 12 a 14 Dohody.

      Dohoda na základě svého článku 7 vstoupila v platnost dnem 6. srpna 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Evropskou komisí Rámcová dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství ze dne 7. prosince 1990.

      Český překlad Dohody a dopisů se vyhlašuje současně.


RÁMCOVÁ DOHODA

mezi

vládou České republiky a Evropskou komisí
o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství      Vláda České republiky, jednajíce jménem České republiky (dále jen Česká republika)

      na jedné straně, a

      Komise Evropských společenství (dále jen KOMISE), jednajíce za Evropské společenství (dále jen SPOLEČENSTVÍ) a jeho jménem

      na straně druhé,

      dále jen "Smluvní strany",

      přičemž podle Nařízení Rady Evropského společenství č. 3906/89 z 18. prosince 1989 naposledy změněné a doplněné Nařízením č. 1366/95 ze 12. června 1995 (dále jen Nařízení) je Česká republika oprávněna být PŘÍJEMCEM programu pomoci SPOLEČENSTVÍ PHARE,
. . .

Zavřít
MENU