193/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Částka: 070 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. září 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. září 1995 Nabývá účinnosti: 17. října 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
193

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 1995 byla v Brně podepsána Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

      S Doplňkovou dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

      Doplňková dohoda se v souladu se zněním svého článku 3 odst. 3 předběžně prováděla od data podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dnem 17. října 1996.

      Český překlad Doplňkové dohody se vyhlašuje současně.


DOPLŇKOVÁ DOHODA

KE

STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU

      Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika (dále uváděné jako Strany),

      majíce na paměti Deklaraci předsedů vlád, podepsanou 25. listopadu 1994 v Poznani,
. . .

Zavřít
MENU