150/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. října 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU