147/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. července 1997 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 17. června 1997 Nabývá účinnosti: 7. července 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 179/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
147

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 17. června 1997,

kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti


      Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. j) bodů 2 a 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

      (1) Tato vyhláška stanoví seznam vybraných položek [§ 2 písm. j) odst. 2 zákona] a položek dvojího použití [§ 2 písm. j) odst. 3 zákona] v jaderné oblasti.

      (2) Seznam vybraných položek je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky a seznam položek dvojího použití je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK (VYBRANÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE V JADERNÉ OBLASTI)
Příloha č. 2 - SEZNAM POLOŽEK DVOJÍHO POUŽITÍ (MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE DVOJÍHO POUŽITÍ V JADERNÉ OBLASTI)
Zavřít
MENU