136/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka

Částka: 048 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 26. června 1997 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 4. června 1997 Nabývá účinnosti: 26. června 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


136

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky


      Ústavní soud České republiky rozhodl dne 4. června 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu v Šumperku na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka

takto:

      Vyhláška města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:

JUDr. Kessler v. r.

      Práva na uvedení odlišného stanoviska k nálezu v protokolu o jednání a na jeho připojení k rozhodnutí s uvedením svého jména podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, využili soudci JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Pavel Varvařovský a JUDr. Eva Zarembová.Zavřít
MENU