79/1997 Sb.Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 378/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU